Contactformulier

  • Lesgeld: bedraagt 26 euro per maand [Meestal 4 lessen, soms 3, soms 5]. Reductieprijs: Een reductieprijs van 14 euro per maand is mogelijk voor mensen die recht hebben op de ‘meedoen-regeling’ van de Gemeente. Inschrijving: Je kunt op èlk moment inschrijven voor de cursus. Uitschrijving: Je kunt je aan het einde van de maand uitschrijven, dus je verplicht je niet tot het volgen van een héél cursusjaar! Ziekte/blessures: Bij langdurige afwezigheid door ziekte of blessures [langer dan 4 weken], hoef je géén lesgeld door te betalen. Afwezig vanwege vakantie: Bij afwezigheid door vakantie buiten de schoolvakantieperioden wil ik jullie vragen de reductieprijs door te betalen [ 3,50 euro per afwezige les]. Dit zal in financieel opzicht helpen de groepen in stand te houden. Vakantie: Doorgaans houden we de schoolvakanties aan. De zomerstop is in juli en augustus, dan géén lesgeld! Inhaallessen: Je bent altijd welkom een les in te halen òf diezelfde week òf later d.m.v. dubbele lessen te volgen.
 

Verificatie