Tarieven

Meld je aan voor een gratis proeftraining via jose@move-in-balance.nl

Lesgeld: bedraagt 26 euro per maand (gemiddeld 4 lessen)

Reductieprijs: Een reductieprijs van 14 euro per maand is mogelijk voor mensen die recht hebben op de ‘meedoen-regeling’ van de Gemeente.

Inschrijving: Je kunt op èlk moment inschrijven voor de cursus.

Uitschrijving: Je kunt je aan het einde van de maand uitschrijven, dus je verplicht je niet tot het volgen van een héél cursusjaar!

Ziekte/blessures: Bij langdurige afwezigheid door ziekte of blessures (langer dan 4 weken), hoef je géén lesgeld door te betalen.

Afwezig vanwege vakantie: Bij afwezigheid door vakantie buiten de schoolvakantieperioden wil ik vragen de reductieprijs door te betalen (3,50 euro per afwezige les). Dit zal in financieel opzicht helpen de groepen in stand te houden.

Vakantie: Doorgaans houden we de schoolvakanties aan. De zomerstop is in juli en augustus, dan géén lesgeld!

Inhaallessen: Je bent altijd welkom een les in te halen òf diezelfde week òf later d.m.v. dubbele lessen te volgen.